• Išsamus antrinių pastočių ryšio sistemos, matavimo bei automatizavimo tinklo integracijos ir kibernetinės saugos sprendimas
  • Atitinkantis lauko įrengimų aplinkos apsaugos standartus IEC 61850-3 ir IEEE 1613
  • Vieninga ryšių sistema apimanti optines, radijo relines, 2G/3G/LTE mobiliojo ryšio ir skirtasias ryšio linijas
  • Integruota ugniasienė su papildomu SCADA saugumo rinkiniu
  • Taškas – daugtaškis radijo ryšio technologija,veikianti tiek licencijuotame tiek ir nelicencijuotame 6 GHz dažnių diapazone, naudojama kritinėms infrastruktūroms bei kiekvienam galiniam įrenginiui užtikrinanti nustatytą pralaidumą.